MenuDoor Heere Heeresma jr., Schuttevaer, Amsterdam, mei 2024.

Op 5 juni begint bij de Raad van State de procedure die Amsterdamse reders van historische salonboten hebben aangespannen tegen de gemeente Amsterdam uit protest tegen het vergunningenbeleid. Zij maken bezwaar tegen het omzetten van de exploitatievergunningen voor onbepaalde tijd op hun schepen in vergunningen voor bepaalde tijd en hopen te bereiken dat hun als varend erfgoed erkende schepen hun vergunning voor onbepaalde tijd terugkrijgen, zodat zij uitgezonderd zijn van de tweejaarlijkse vergunningenloterij. Inmiddels is de dreiging van het verlies van hun vergunningen een aantal reders teveel geworden. ‘Het water staat de reders van historische salonboten aan de lippen,’ vertelt Reinhard Spronk van “stichting Amsterdamsche SalonVloot” https://lnkd.in/eARdQtJQ

De gemeente Amsterdam zegt het massatoerisme te willen terugdringen. ‘Alle reders van Amsterdam hebben een rechtszaak lopen bij de Raad van State’. Wij als hospitality-reders hebben ons verenigd en mr. Peter Nicolaï verdedigt ons. Wij zijn voor een uitzonderingspositie voor historische schepen die louter hospitality-vaarten doen.’ Mr. Nicolaï zal onder andere betogen dat het behoud van deze varende monumenten een algemeen belang is, dat alleen gewaarborgd kan worden door ze commercieel te exploiteren. ‘Behoud door gebruik,’ aldus Reinhard Spronk.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]